subota, 6. siječnja 2018.

Savršena ljubav


1. Iv 4:18

Straha nema u ljubavi, nego savršena ljubav izgoni strah; jer strah uključuje kaznu, a tko se boji, nije savršen u ljubavi.


Ljubav je temelj svega u životu kršćana. Sve što kršćanin misli, govori i čini, svaki aspekt njegova života proizlazi iz ljubavi. Izvor te ljubavi nije sam kršćanin, već Bog, jer Bog je ljubav (1. Iv 4:8). Čak i sam Gospodin Isus kaže da je ljubiti Boga svim svojim srcem, umom, dušom i snagom prva i najveća zapovijed. Druga zapovijed, koja je slična prvoj, te iz prve, zapravo, i proizlazi, jest ljubiti svoga bližnjega kao samoga sebe (Mt 22:37-39). Ljubav je punina zakona (Rim 13:10).

Naš tekst kaže da u ljubavi nema straha. Ako je ljubav središte svega u životu kršćana i ako sve što kršćanin čini treba biti motivirano ljubavlju, njegov bi život trebao biti slobodan od straha od kazne (Rim 5:1; 8:1).
Međutim, može li kršćanin koji vjeruje u to da može izgubiti svoje spasenje, te na kraju završiti u ognjenom jezeru s nevjernicima, ikada uistinu živjeti na taj način? Tvrdimo da ne može. Kršćanin koji vjeruje u to da može izgubiti svoje spasenje, ako je iskren prema sebi, nikada neće moći živjeti potpuno oslobođen straha od kazne. To je i logično. On u bilo kojem trenutku može prijeći granicu i počiniti grijeh koji mu Bog neće oprostiti, a to je itekako valjan razlog za strah i tjeskobnu brigu. Može li kršćanin u takvom stanju, zapravo, ikada odahnuti i sa potpunom sigurnošću reći da je spašen i da ima vječni život? Tvrdimo da ne može, jer, ako može izgubiti spasenje, onda zapravo nije spašen u pravom smislu te riječi, a ako može izgubiti vječni život, onda taj život nije vječan. U svakom slučaju, ako je to istina, u njegovu će srcu uvijek biti prisutan strah od kazne, a ako je tako, njegovo srce nikada u potpunosti neće biti motivirano ljubavlju, jer, kao što Božja Riječ kaže, u ljubavi nema straha.

Ali, hvala Bogu, Njegova savršena ljubav izgoni svaki strah! Uistinu, tvrdimo da jedino vjernik koji je potpuno siguran u pogledu istine o svom vječnom i nepromjenjivom spasenju, o vječnoj i nepromjenjivoj Božjoj ljubavi prema njemu, koja ne ovisi o vjernikovom hodu i performansama, može biti potpuno oslobođen straha od kazne. Samo takav vjernik može zaista služiti Bogu isključivo iz ljubavi, a to je jedini ispravan motiv srca i način života koji našeg nebeskog Oca raduje.

Nema komentara:

Objavi komentar