subota, 9. lipnja 2018.

Sudište Kristovo

Rim 14:10b
.....jer svi ćemo stajati pred sudištem Kristovim.

2 Kor 5:10
Jer svi se moramo pojaviti pred Kristovim sudištem: da svaki primi ono što je u svome tijelu učinio, bilo to dobro ili loše.Kristovo sudište koje spominju gore navedeni tekstovi tiču se isključivo Crkve, tj. duhovnog tijela Gospodina Isusa Krista.

Kao što možemo čitati u 2 Kor 5:10: "da svaki primi ono što je u tijelu učinio, bilo to dobro ili loše." Naime, ljudi koji su nanovorođeni, hram su Božji - Duh Kristov prebiva u njima (1 Kor 3:16, 6:19), opravdani su pred Bogom - milošću Božjom (Rim 5:1, Efe 2:8-9), te su sad odgovorni pred Bogom za ono što čine u tijelu, bilo to dobro ili loše. Sljedeći tekst nam pobliže objašnjava razvoj događaja:

1 Kor 3:11-15
Jer nitko ne može postaviti drugi temelj osim onoga koji je postavljen, koji je Isus Krist. Nadograđuje li tko na tome temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvetom, sijenom, slamom, svačije će se djelo očitovati: onaj će ga dan pokazati, jer će biti ognjem razotkriveno, i oganj će iskušati kakve je vrste čije djelo. Ostane li kome djelo koje je nadogradio, primit će plaću. Izgori li čije djelo, pretrpjet će štetu: no on sâm bit će spašen, ali kao kroz oganj.

Temelj spasenja svakoga Kršćanina jest Isus Krist. On se pri opravdanju (nanovorođenju) nastanio Duhom Svetim u nama . Netko nam je propovjedao evanđelje (Rim 10:17, 1 Kor 15:1-4, Rim 1:16), a Bog nas je nanovorodio čim smo povjerovali u Isusovo djelo na križu za nas. Tada smo postali novo stvorenje u Kristu: "Stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje: ono staro je prošlo, gle, sve je novo nastalo." (2 Kor 5:17). Čitamo da je temelj postavljen, te da nemože postojati drugi temelj. Zašto? Zato što smo kupljeni golemom cijenom, te pripadamo Bogu: "...vi ste Kristovi, a Krist je Božji." (1 Kor 3:23), "...niste svoji, jer za golemu ste cijenu kupljeni..." (1 Kor 6:19b-20a, 7:23).

Na temelju koji je već postavljen (opravdanje i oproštenje grijeha po krvi Gospodina Isusa Krista), svaki istinski vjernik je pozvan na posvećenje, tj. odvajanje za Boga (1 Sol 4:3a). Božja riječ govori o "duhovnim" i "tjelesnim" kršćanima. Tjelesne kršćane Pavao naziva "malom djecom u Kristu", sposobne hraniti se samo mlijekom Riječi. Čak ih uspoređuje sa svijetom! (1 Kor 3:1-3). Oni su manifestirali plodove tijela, koje nam je Pavao popisao u poslanici Galaćenima. (Gal 5:19-21)

Znači, na temelju koji je već postavljen, možemo nadograđivati raznovrsnim materijalima. Tri su plemenitog podrijetla i otporna na vatru, a tri su neplemenita i lako izgaraju. Uzevši u obzir kontekst pisanja lako možemo zaključiti da su "zlato, srebro i drago kamenje" dobra djela, a "drvo, sijeno i slama" loša djela, to jest, hodanje po "duhu" ili po "tijelu".

Oganj će iskušati naša djela u tijelu (hramu Duha Svetoga - koji je pri spasenju pripao Bogu koji nas je otkupio svojom krvlju (Duh, dušu i tijelo): "Što? Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji je u vama, kojega imate od Boga, i da niste svoji? Jer za golemu ste cijenu kupljeni: stoga proslavite Boga u svome tijelu, i duhu svome, koji su Božji." (1 Kor 6:19-20). Plemenita djela koja smo činili u Kristu, kao duhovni i poslušni Božjoj Riječi neće izgoriti, dok će djela koja smo činili van Krista, kao tjelesni i neposlušni Duhu Svetome izgoriti. Bog je oganj koji proždire! 

Naime, temelj je Božje djelo u Kristu Isusu (novo stvorenje) i Bog želi da hodimo u duhu. Zato kroz poslanice imamo konstanstna zaklinjanja da odbacimo starog čovjeka i njegove grešne navike, te da obnavljemo svoj um (Božjom riječju; Rim 12:2, Ef 5:26) da mognemo prosuditi što je ugodno Bogu nebili mu ugodili i hodili po duhu, ta za to smo i stvoreni. Da se Bog proslavi kroz naša smrtna tijela: "Jer njegovo smo djelo, stvoreno u Kristu Isusu za dobra djela koja je unaprijed odredio Bog da u njima hodimo." (Ef 2:10). Ta djela su zlato, srebro i drago kamenje.

Za plemenita djela, Božja Riječ, kaže, primit ćemo plaću, dok će neplemenita izgorjeti. Svatko je odgovoran pred svojim Nebeskim ocem i Spasiteljem za svoje djelo.

Za kraj, možemo primjetiti, da sud Kristov ne utječe naše spasenje. "no on sâm bit će spašen, ali kao kroz oganj." (1 Kor 6:15). Štetovati ćemo za djela tijela koja nisu bila učinjena u Kristu, za ona dobra primit ćemo nagrade (poslanice ih uspoređuju s vijencima (stefanos) koji se dodjeljuju pobjednicima sportskih natjecanja). Kao što znamo, naš temelj, jest Kristovo završeno djelo na križu, kojemu, ni da hoćemo, ne možemo ništa nadodati ili oduzeti. Slava Gospodinu na sigurnosti i utjesi koju pruža Njegova nepogrešiva Riječ!


Zato, ljubljeni, trčite da primite neraspadlji vijenac, obuzdavajte svoje tijelo i dovodite ga u podložnost Duhu Svetomu, obilujte u svakome dobrom djelu i neka se plodovi Duha manifestiraju kroz naša propadljiva tijela! Neka se proslavlja naš Gospodar Isus Krist i neka njemu pripadne sva slava, čast i zahvalnost! Amen!