srijeda, 18. travnja 2018.

Obnova uma


Rim 12:2

I ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjen svoga uma: da možete prosuditi što je to dobra i ugodna i savršena volja Božja.

Apostol Pavao nas poziva da se odvojimo od ovoga svijeta. Pritom ne misli na fizičko odvajanje od svijeta koji nas okružuje, već na odvajanje od svjetovnog sustava razmišljanja. Naš je um zatrovan svjetovnim sustavima vrijednosti, ispraznom filozofijom i tjelesnim načinom razmišljanja. Zbog toga smo pozvani da svakodnevno preobražavamo svoj um, odnosno, način na koji razmišljamo i uskladimo se s Božjim načinom razmišljanja, hraneći se  proučavanjem Božje Riječi i podlažući se njezinim uputama. Jedino na taj način možemo uistinu ispravno rasuditi što je Božja volja za nas. Dakle, spoznaja Božje volje nije stvar nadnaravnih objava, snova i vizija ili nekakvih mističnih disciplina. To je nešto do čega se dolazi ispravnim rasuđivanjem, koje je disciplina uma. Da bismo mogli na ispravan način rasuđivati, moramo biti dobro upoznati s Božjim istinama i u skladu s njima svakodnevno mijenjati svoje obrasce razmišljanja i djelovanja.

Posvećenje

1. Sol 4:3a

Ovo je, naime, volja Božja, to jest vaše posvećenje...

Božja je volja za nas da budemo sveti kao što je on svet (1. Pet 1:15-16). Riječ "posvećenje", zapravo, znači "odvojenje". Odvojenje od svijeta za Boga. Božja Riječ kaže da je naše posvećenje djelo Duha Svetoga koji prebiva u svakom nanovorođenom kršćaninu (2. Sol 2:13; 1. Pet 1:2). Naš dio se sastoji u tome da se vlastitom odlukom svakodnevno odlučujemo odvajati, prije svega, od grijeha, a zatim i od svjetovnih obrazaca razmišljanja i djelovanja. Kao što svjetlo nema ništa s tamom, tako ni sveti Bog nema ništa s grijehom. Ne možemo biti u zajedništvu s Bogom i očekivati da nas Gospodin blagoslovi na našim putevima sve dok i dalje uživamo u požudama ovoga svijeta koji prolazi (1. Iv 2:15-17; Jak 4:4).Na koji se način odvija posvećenje? Gospodin Isus je po tom pitanju vrlo jasan, kada u svojoj velikosvećeničkoj molitvi govori Ocu: "Posveti ih ISTINOM svojom; tvoja je RIJEČ istina" (Iv 17:17). U 5. poglavlju poslanice Efežanima apostol Pavao kaže da je Krist uzljubio Crkvu i sama sebe predao za nju, "da je posveti očistivši je kupelju vode, U RIJEČI, kako bi je priveo sebi kao slavnu crkvu, bez ljage ili bore ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane" (Ef 5:25-27). Dakle, posvećenje bez poznavanja istine, a istina je Božja Riječ, nije moguće. Na koji se god način ljudi pokušali posvećivati, bilo postom, bilo molitvom, odlaskom u pustinju ili zatvaranjem u samostane, bez poznavanja istine objavljene u Bibliji i bez podlaganja toj istini, ništa od toga im neće koristiti. Bog svoj narod posvećuje kroz Riječ, silom Duha Svetoga.