VJEČNO SPASENJE - OPRAVDANJE


Dj 13:38-39
Neka vam je stoga znano, ljudi i braćo, da vam se po tome čovjeku propovijeda oproštenje grijeha; i po njemu se svi koji vjeruju opravdavaju od svega od čega se ne mogoste opravdati po Mojsijevu zakonu.

Rim 4:25-5:1
...koji je bio predan za naše prijestupe i uskrišen za naše opravdanje. Opravdani, dakle, vjerom, mir imamo s Bogom po gospodinu našemu, Isusu Kristu...

Rim5:9
Još više ćemo sada, kada smo opravdani njegovom krvlju, po njemu biti spašeni od gnjeva.

Gal 3:24
Tako je Zakon bio našim skrbnikom da nas dovede do Krista, da budemo vjerom  opravdani.

Tit 3:7
...da opravdani njegovom milošću po nadi budemo učinjeni baštinicima vječnoga života.OPRAVDANJE je prvi aspekt naše teme vječnoga spasenja (vječnoga života). Kao što smo već konstatirali u uvodu, opravdanje je, iz osobne točke gledišta jednoga kršćanina ili kršćanke, događaj koji se zbio u trenutku našega "spasenja", tj. u trenutku kad smo, osvjedočeni za svoj grijeh i krivicu pred svetim Bogom, pouzdali vjerom u djelo Gospodina Isusa Krista na križu Golgote.

Kao što već možete zaključiti, ako ste kršćanin, taj događaj (Opravdanje) dogodio se u nekom trenu  u prošlosti našega života na Zemlji u ovome raspadljivome tijelu. Opravdani smo od osude i prokletstva Mojsijevog zakona (stari čovjek).

Na temelju, ovih, gore navedenih tekstova, možemo izvući nekoliko istina koje s primjenjuju na svakoga kršćanina, tj. na čovjeka (grešnika) koji je vjerom opravdan. Uzmimo u obzir da je ovo samo kratki pregled, mnogo opširnije i kompleksnije teme, tzv. "Mehanike Spasenja" (nadnaravnog Božjeg djela u životu grešnika) kojom ćemo se naknadno baviti. Zasad razmotrimo naše zadane tekstove:

  • OPROŠTENJE GRIJEHA
  • NEMOGUĆNOST OPRAVDANJA (OPROŠTENJA GRIJEHA) DRŽANJEM MOJSIJEVOG ZAKONA 
  • OPRAVDANI SMO KRVLJU 
  • MIR S BOGOM
  • SPASENJE OD GNJEVA
  • DOSTUPNO JE KROZ VJERU
  • REZULTAT JE MILOSTI 
  • UČINJENI SMO BAŠTINICIMA

Znači, kao što možemo zaključiti, sve ove blagodati su nam dostupne vjerom u evanđelje milosti Božje, kako i možemo čitati:

1 Kor 15:3-4
Jer predao sam vam najprije ono što sam primio: da je Krist, prema pismima, umro za naše grijehe i da je bio pokopan, i da je treći dan, prema Pismima, uskrsnuo.

Pismo nas dalje uči da to što smo povjerovali milost Božja i dar Božji, dostupan vjerom koja također dolazi od Boga propovijedanjem Riječi Božje (naravno, u našem slučaju koji razmatramo, propovijedanjem evanđelja, kao što smo gore naveli).

Ef 2:8
Jer milošću ste spašeni po vjeri; i to nije od vas: Božji je to dar.

Rim 10:17
Stoga vjera dolazi slušanjem, a slušanje po Riječi Božjoj.


Mi koji smo bili mrtvi u grijesima, odjednom smo vjerom u evanđelje oživljeni. Naravno, ovdje govorimo o tome da smo duhovno oživljeni. Ovo je jako bitno za naše shvaćanje teme VJEČNOGA SPASENJA. Znači, prvi dio (aspekt) spasenja (vječnoga života), OPRAVDANJE, usko je vezan za naš duh, koji je mrtav u smislu da je zarobljen grijehom, a sad je odjednom oživljen Duhom svetim. Pismo, znači, opravdanje usko povezuje s novim rođenjem, tj. rođenjem od Duha Svetoga (od Boga).  Mi koji smo nanovorođeni, ujedno smo OPRAVDANI (kao da nikada nismo sagrišili), te smo primili VJEČNI ŽIVOT (to ćemo pobliže razmotriti u temi "Mehanike Spasenja"). Razmotrimo stihove koji govore o tome:

Ef 2:1
I vas je oživio, koji bijaste mrtvi u prijestupima i grijesima...

Ef 4:18
...pomračena razuma, otuđeni od Božjega života zbog neznanja koje je u njima radi sljepila njihova srca...

Iv 1:12-13
...a svima koji ga primiše on dade moć da postanu djeca Božja, onima koji vjeruju u njegovo ime, koji nisu rođeni od krvi, ni od volje tijela, ni od volje muškarčeve, nego od Boga.

Iv 3:3, 5-8
Odgovori Isus i reče mu: "Zaista, zaista,kažem ti: Ako se tko ne rodi nanovo, ne može vidjeti kraljevstvo Božje."
Isus odgovori: "Zaista, zaista, kažem ti: Ako se tko ne rodi od vode i od Duha, ne može ući u kraljevstvo Božje. Ono što je rođeno od tijela, tijelo je,a ono što je rođeno od Duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh: morate se nanovo roditi. Vjetar puše gdje hoće i čuješ mu šum, ali ne znaš odakle dolazi i kamo ide: tako je svaki koji je rođen od Duha.


Nakon što smo razmotrili tekstove, možemo zaključiti da je opravdanje, prvi aspekt ili vid Vječnoga spasenja, u uskoj povezanosti s Božjim oživljavanjem mrtvoga čovjekova duha, kroz vjeru u evanđelje Isusa Krista. Čovjekov duh, milošću Božjom, oživljava (biva oslobođen od robovanja Sotoni, tj. grijehu), te je taj čovjek nanovorođen - POSTAO JE NOVO STVORENJE U KRISTU ISUSU, kako pismo kaže: "Stoga, ako je tko u Kristu, novo je stvorenje: ono staro je prošlo, gle, sve je novo nastalo." (2. Kor 5:17) i "Jer u Kristu niti što koristi obrezanje niti neobrezanje, nego novo stvorenje." (Gal 6:15)

To "NOVO STVORENJE" smo mi, pojedinačni kršćani, koji smo duhovno oživljeni Duhom Svetim, koji se također pri novorođenju nastanio u nama, te smo mi postali Gospodinovim hramom (naše raspadljivo tijelo). Naš oživljeni duh združen je s Gospodinom ("Ali onaj koji je združen s Gospodinom, jedan je duh." 1 Kor 6:17) te smo mi postali dio njegovoga duhovnoga tijela, tj. Crkve. Znamo da Crkva nije nakakva zgrada ili mjesto kamo idemo, nego smo Crkva mi, rođeni od Duha Svetoga, vjernici u Gospodina Isusa Krista, hram Božji na Zemlji, oni koji su "u Kristu".

Kao ljudi koji smo opravdani, tj. rođeni od Duha, mi smo posvećeni, zapravo, odvojeni za gospodina. Tako dolazimo do sljedećeg aspekta VJEČNOGA SPASENJA - POSVEĆENJA. Dakle, zaključak je, da VJEČNI ŽIVOT (koji mi primamo u realnom vremenu, budući da živimo u tijelu, tako da iz našega gledišta - ima početak, ali sam po sebi nema, jer, Bog je vječan), primamo NOVIM ROĐENJEM, te zatim slijedi POSVEĆENJE. Znači, u posvećenje ulazimo kao Opravdani pred BOGOM.

Rim 5:1
Opravdani, dakle, vjerom, mir imamo s Bogom po Gospodinu našemu, Isusu Kristu.Nema komentara:

Objavi komentar