ponedjeljak, 9. srpnja 2018.

sjene stvarnosti - UVOD

Kol 2:17
...koje su samo sjena onoga što ima doći...

Heb 10:1
Jer budući da zakon ima tek sjenu budućuh dobara, a ne samo obličje stvarnosti...

Rim 15:4
Jer što god je nekoć napisano, napisano je nama za pouku, da po strpljivosti i utjesi Pisama imamo nadu.


Kao što znamo: "Sve Pismo je od Boga nadahnuto i korisno je za nauk, za uvjeravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti: da čovjek Božji bude savršen, posve opremljen za svako dobro djelo." (2 Tim 3:16-17). Naime, ovaj odjeljak pisma nas uči, da je sve Pismo (66 knjiga Staroga i Novoga zavjeta), nadahnuto Duhom Svetim, te je  korisno nama na četiri različita načina; naime, za NAUK, UVJERAVANJE, POPRAVLJANJE i ODGAJANJE, naravno u pravednosti ISUSA KRISTA, koja je sada NAŠA (Rim 4:5, 1Kor 1:30, 2 Kor 5:21). 

Uzevši u obzir gore navedene tekstove, možemo lako zaključiti da je kroz povijest ljudskoga roda, Bog, vodio računa i obraćao se raznim skupinama ljudi na različite načine. Npr. najpoznatije skupine ljudi s kojima se Gospodin bavi su Izraelci pod Mojsijevim savezom - većina knjiga Staroga zavjeta i dio knjiga Novoga zavjeta, i Crkva koja je pod Novim savezom (testamentom) - većina knjiga Novoga zavjeta.  Ono što možemo primjetiti, jest, da su to različite skupine ljudi s kojima se Bog razračunava (bavi) na različite načine. Shodno tome, možemo zaključiti da cjelokupno Pismo nije napisano izravno nama (Crkvi), nego da su neki djelovi Pisma upućeni drugim (različitim) skupinama ljudi (npr. Izrael, kako smo naveli gore u primjeru). Međutim, kako nas naši gore navedeni tekstovi uče, u cjelokupnome Pismu nalazimo sjene, tj. tipologije stvarnosti, duhovne lekcije i principe (naravno, u kontekstu Crkve - zato što mi čitamo pismo iz naše perspektive) iz kojih možemo izvlačiti duhovne pouke. Pođimo redom kroz stihove:
Kol 2:17 & Heb 10:1
Ovi stihovi nas uče da je Mojsijev zakon imao sjenu budućih dobara, a ne samo obličje stvarnosti. 
Rim 15:4
Ovaj stih još preciznije zahvaća cijeli Stari zavjet. Kaže, sve što je nekoć napisano. U kontekstu, sve prije objave, tj. stupanja na snagu Novoga saveza.

Samim time, zato što su prošle stvari zapravo tipologije i slike stvarnosti koja je sada objavljena nama (Crkvi), te se radi o drugačijim savezima i skupinama ljudi u drugačijim vremenima (razdobljima), u tom smislu nam je sve Pismo korisno za NAUK, UVJERAVANJE, POPRAVLJANJE i ODGAJANJE u pravednosti. Apostol Pavao, u svojoj prvoj poslanici Korinaćanima Crkvu podučava ovome principu, naime on im govori, u kontekstu Božjeg nadahnuća Svetoga Pisma: "...uspoređujući ono duhovno s duhovnim." (1 Kor 2:13b). 

Vidimo da je svo Pismo duhovno (nadahnuto od Boga), te po zapovijedi: "Proučavaj da se pokažeš prokušan pred Bogom, radnik koji se nema čega stidjeti, ispravno razlažući riječ istine." (2 Tim 2:15), uzevši u obzir naše početne tekstove (Kol 2:17, Rim 15:4 & Heb 10:1), jasno vidimo da je Cjelo Pismo za nas, ali nije cijelo Pismo upućeno nama. (npr. Korisno je dobro biti upoznat sa žrtvenim sistemom Mojsijevog zakona, ali on nipošto nije primjenjiv na Crkvu, također, Gospodin želi da znamo sve o Noinoj arci, ali izgradnja iste, nama krščanima, nipošto nebi bila korisna za "spasenje" - to je ispravno razlaganje, shvaćamo da je to Božja Riječ, ali nije upućena nama kao zapovijed, nego iz nje izvlačimo primjer, sliku, princip i pouku kako nas i uči Apostol Pavao.)

Nakon što smo prošli upute iz Božje Riječi za ovu konkretnu temu, bit će nam zadovoljstvo istraživati Božju Riječ i po tome, kako kaže dragi brat Pavao: "imati nadu po strpljivosti i utjesi Pisma" (Rim 15:4), te da: "možete zajedno sa svima svetima shvatiti što je širina, i dužina, i dubina, i visina, i spoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju, da se ispunite svom puninom Božjom. (Efe 3:18-19). Predivno je vidjeti Krista u svakome kutku Svetoga Pisma!

Nema komentara:

Objavi komentar